Recensies van mijn boek

Saskia Munneke schreef deze  autobiografie omdat er weinig bekend is over de systeemziekten.

Systeemziekten zijn de grote onbekenden onder de reumatische aandoeningen. 

Ze geeft kernachtig maar duidelijk, toelichtingen over diverse onderzoeken en informatie over de verschillende ziekten. Het is prettig leesbaar geschreven. Saskia beschrijft ook de oplossingen die er kwamen voor de problemen die ontstonden door haar ziekte. Het boek is herkenbaar voor vele chronisch zieken, maar geeft ook mensen uit hun omgeving, medici en verplegend personeel een beter inzicht in leven met die aandoening.

foto-boek-saskia-munneke

De auteur

Saskia Munneke, 47 jaar en Sclerodermie-patiënte, vertelt in haar autobiografie over de moeilijke periodes uit haar leven: hoe ze oplossingen bedacht bij de opvoeding van haar twee zonen en over de problemen die ontstonden door haar ziekte. Saskia had al op jonge leeftijd te maken met verschillende lichamelijke klachten, toen ze hoorde van haar huisarts dat ze fibromyalgie had, ook wel ‘weke delen’-reuma genoemd. Extreme vermoeidheid en pijn zorgden voor beperkingen waarmee ze moest leren omgaan. Toen de klachten verergerden en ze bij een reumtoloog terecht kwam, kreeg ze een nieuwe diagnose: SLE. Met vallen en opstaan leerde ze de ziekte aanvaarden, tot er veranderingen optraden in het ziektebeeld. De diagnose werd bijgesteld naar Sclerodermie. Deze ziekte richtte in zeer korte tijd veel schade aan bij Saskia. Ze maakte een vreselijke tijd door met enorme tegenslagen. Met doorzettingsvermogen en steun van haar familie en vrienden leerde ze op den duur de ziekte te aanvaarden. Saskia: “Acceptatie van je ziekte is vreselijk moeilijk, maar je kunt wel proberen het leven makkelijker te maken door positief te blijven. Kijk naar de dingen die je wel hebt, en niet naar de dingen die je niet hebt.” In haar persoonlijke verhaal wil ze graag naar voren brengen dat ze ondanks haar beperkingen toch gelukkig is.

Reumavereniging België

Saskia schreef deze vlot leesbare autobiografie omdat er weinig bekend is over de systeemziekten. Het zijn de grote onbekenden onder de reumatische aandoeningen, althans tot je haar boek gelezen hebt.

Ze geeft kernachtig maar duidelijk, toelichtingen over diverse onderzoeken en informatie over de verschillende ziekten. Het is prettig leesbaar geschreven. Saskia beschrijft ook de oplossingen die er kwamen voor de problemen die ontstonden door haar ziekte. Het boek is herkenbaar voor vele chronisch zieken, maar geeft ook mensen uit hun omgeving, medici en verplegend personeel een beter inzicht in leven met die aandoening.

Zelf schrijft Saskia :”Maar bovenal wil ik graag naar voren brengen dat het me gelukt is om met zo’n grillige ziekte toch gelukkig te zijn!” En inderdaad, als je het boek leest word je als het ware geleid door “de rode draad van een gevoel van geluk, van authenticiteit en genegenheid voor de medemens.”

Ze is in haar manier van schrijven zeker niet belerend of kwetsend voor lotgenoten die, door omstandigheden, minder gemakkelijk hun ziekte kunnen aanvaarden. Integendeel, door haar eenvoudige schrijfstijl en concrete beschrijvingen brengt het boek de lezer al vlug in de sfeer die noodzakelijk is om ‘naar de dingen te kijken die je wel hebt, en niet naar de dingen die je niet hebt.’

Advertenties